Witamy na stronach Grupy DEKRA w Polsce

Rozwiązania DEKRA dla Państwa biznesu znajdziecie, klikając w wybrany obszar naszej działalności:

RZECZOZNAWSTWO
POJAZDÓW
I MASZYN
BADANIA
TECHNICZNE
POJAZDÓW
TESTY,
AUDYTY
I INSPEKCJE
ZARZĄDZANIE
POJAZDAMI
UŻYWANYMI
USŁUGI
DLA FLOT
SAMOCHODOWYCH
BADANIA
I CERTYFIKACJA
WYROBÓW
USŁUGI DLA
BRANŻY
BUDOWLANEJ
USŁUGI
TECHNICZNE
DLA PRZEMYSŁU
BEZPIECZEŃSTWO
PROCESOWE
I PRZECIWWYBUCHOWE
CERTYFIKACJA
SYSTEMÓW
I PERSONELU
SZKOLENIA
I ROZWÓJ
PERSONELU
DORADZTWO
PERSONALNE
I REKRUTACJA
BADANIA
MYSTERY
SHOPPING
AUTOMOTIVE
ASSURANCE
SERVICES
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko:
Adres e-mail:
Treść wiadomości:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej (pełen tekst poniżej) dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie.*

Informujemy, że podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz że mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać poniższe zgody, a ich wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ich podstawie przed ich wycofaniem.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie od DEKRA Polska Sp. z o.o., DEKRA Certification Sp. z o.o., którzy są Współadministratorami moich danych. *

* pole obowiązkowe

Zadzwoń do DEKRA: +48.22.654-43-10

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie

1. Współadministratorami podanych przez Państwa danych w zakresie imienia i adresu e-mail są DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. P. Gintrowskiego 28, 02-697 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00 oraz DEKRA Certification Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 20, 50-063 Wrocław, biuro.wroclaw@dekra.com, tel. +48.71.780-47-77.
2. Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw przysługujących podmiotom danych.
3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: odo.pl@dekra.com
4. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane do celów udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie.
5. Państwa dane będą przechowywane w bazach Współadministratorów przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania.
6. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody.
7. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.
8. Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza UE, ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM firmy ZOHO. ZOHO należy do programu US Privacy Shield, który potwierdza spełnienie przez tę firmę europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych.
9. Przysługuje Państwu zawsze prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 3.
10. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, co oznacza, że odmowa podania przez Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z postawionego zapytania.
12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.